Jeugd Rode Kruis heeft als missie de Rode Kruisgedachte te verspreiden bij kinderen en jongeren.

Visie

Jeugd Rode Kruis moet de schakel zijn tussen het Rode Kruis en de jongeren in Vlaanderen. Dit betekent dat Jeugd Rode Kruis instaat voor de vertaling van alle Rode Kruisinhouden naar jongeren en dat het vertrekpunt van alle Jeugd Rode Kruisinitiatieven steeds de Rode Kruisgedachte moet zijn. Daarbij moet het maatschappelijk belang centraal staan.

Waarden

Jeugd Rode Kruis gaat uit van volgende 7 fundamentele beginselen.

   Menselijkheid Dit is de drijfveer van alle handelen
  Onpartijdigheid raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen rol voor ons, Jeugd Rode Kruis is er voor iedereen.
  Neutraliteit we mengen ons niet in publieke debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn zodat de jeugd in alle omstandigheden vertrouwen kan bewaren in onze werking.
  Onafhankelijkheid   we bepalen zelf ons beleid, maken zelf onze keuzes en zoeken zelf onze financiële bronnen.
  Vrijwilligheid onze werking steunt op de inzet van vrijwilligers. We streven geen financiële winst na.
  Eenheid alle Jeugd Rode Kruisers scharen zich achter dezelfde beginselen en delen dezelfde missie en visie.
  Universaliteit wereldwijd scharen zusterverenigingen van Jeugd Rode Kruis zich achter dezelfde fundamentele beginselen.