Traditioneel gaan we elk jaar in de krokusvakantie op weekend. De jongsten vertrekken het eerste weekend, de oudsten het laatste.