banner20180805-2 banner20180805-3 banner20180805-4

Traditioneel gaan we elk jaar in de krokusvakantie op weekend. De jongsten vertrekken het eerste weekend, de oudsten het laatste.